Nieuws - The Dutch Obedience Society

Ga naar de inhoud

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Op Zaterdag 8 april 2023 om 11:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Ook dit jaar heeft het bestuur besloten om te kiezen voor een online vergadering.
Leden krijgen binnenkort alle gegevens om aan te melden en in te loggen.Nederlands Kampioenschap UK Obedience 2022

Zaterdag 5 November was er eindelijk weer een NK. Na twee covid jaren was er weer volop strijd.
Guus Scholten wi
st met Halligalli Moviestar dit jaar de titel binnenslepen voor de C-klas te winnen.


Charlie Wyant trofee 2022

Deze prijs voor de meest constante combinatie vanaf het laatste NK tot het NK van dit jaar is gewonnen door
Monique van Urk heeft met MollynRio's Special JonT.

Nieuwe keurmeesters

We mogen weer vier nieuwe keurmeesters verwelkomen die alle examens succesvol hebben afgesloten.
Gefeliciteerd Brigitta, Lisette, Gina en Nathalie.

Mededeling van de penningmeester:
 
Het lidmaatschap van de DOS kost € 25,00 per jaar. Lidmaatschap gezinslid kost € 12,50 per jaar. Ondanks dat we het heel jammer vinden om leden te zien vertrekken willen we degene die willen stoppen verzoeken het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via een e-mailtje aan de penningmeester:  penningmeester@obedience.nl. Uiterlijk voor 1 december. Je opzegging zal per e-mail aan je worden bevestigd. We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat, wanneer je niet (tijdig) opzegt, je verplicht bent de contributie voor het komende c.q. lopende jaar te betalen.
 

Terug naar de inhoud