Nieuws - The Dutch Obedience Society

Ga naar de inhoud

Nieuws

Algemene LedenVergadering

De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 2 april om 11:00 uur.
Gezien het grote succes van de online vergadering van vorig jaar heeft het bstuurer voor gekozen om net als vorig jaar de vergadering online te laten plaatsvinden.
Iedereen kan dus deelnemen.
Als u deze vergadering wil bijwonen, meldt u zich dan uiterlijk 26 maart 2022 aan bij voorzitter@obedience.nl

Promotiefilmpje

Hier is het 1e promotiefilmpje UKobedience van de DOS gemaakt door Iris en Jasmijn van Vlimmeren. Veel plezier met kijken!
Ereleden

Hans Bilius
Hans is al vanaf het begin betrokken bij de DOS . Hij was al aanwezig bij de oprichtingsvergadering. Hans heeft jaren als handler meegedaan aan wedstrijden en later organiseerde hij ook in samenwerking met anderen, wedstrijden in Hansweert . Hans zijn tuin was groot genoeg om ons allemaal te te verwelkomen. Als steward heeft hij jaren handlers in klas C de ring rond gestuurd. Toen hij bewust het besluit nam om daarmee te stoppen werd hij vaste steward in andere klassen .  Hans heeft nooit in het bestuur van de vereniging plaats willen nemen maar heeft wel in de activiteiten commissie plaats genomen. Ook heeft hij jaren een grote rol gespeeld bij de organisatie van het Nederlands Kampioenschap . Daar heeft hij als steward menig wedstrijddeelnemer op hun gemak gesteld en geholpen om de ronde te completeren. Op zondag, was hij schrijver aan de tafel samen met Ed het vaste duo .  Hans is een vast gezicht en belangrijk persoon binnen onze sport geweest. Daarom reiken wij hem een erelidmaatschap aan.

Ed Vink
Ed heeft zelf nooit met een hond meegelopen, maar is toch heel nauw betrokken geweest bij de Dutch Obedience Society. Eerst kwam hij als trouwe supporter van Greet, zijn vrouw, mee naar de wedstrijden. Maar al snel werd het meer dan supporteren. Hij deed hand en span zaken op de wedstrijden. Opzetten van de ringen en samen met Hans Bilius werd hij vaste schrijver op het Nederlands Kampioenschap.  Toen Ed zitting nam in het bestuur van de DOS, werd hij voorzitter van de vereniging. Toen hij daar na jaren mee stopte, bleef hij voor ons het aanspreekpunt. Ed werd menigmaal voor bestuurlijke zaken geraadpleegd. Ondanks dat Greet niet meer deelneemt aan wedstrijden en zij daardoor niet meer komen,  kunnen wij voor bestuurlijke zaken nog steeds op hem rekenen. Daarom reiken we aan hem het erelidmaatschap uit.

Peter van de Velde
Peter van de Velde is al lid van de vereniging sinds de oprichtingsvergadering in 1983. Als handler heeft hij jaren met zijn Duitse herders meegedaan aan de wedstrijden. Hij werd al heel snel bestuurslid van de DOS en is dat, met enige tussenpozen, jaren geweest. Als penningmeester heeft hij een belangrijke positie in de vereniging gehad. Verder is Peter degene geweest die de DOS het digitale tijdperk in heeft geholpen. Hij ontwierp onze website en zorgt voor het maken van de digitale wedstrijdformulieren en de koppeling naar de betalingen.  Hij zorgt ook voor onze FB pagina's ,obedience.nl en DOS-leden.  Verder is Peter onze "huisfotograaf." Elke wedstrijd maakt hij foto's van de wedstrijd die op de website worden geplaatst. Hij zorgt er voor dat menig wedstrijdloper op zondagavond blij is met een prachtig shot van hem of haar met de hond. Hij zet alle uitslagen van wedstrijden zo snel mogelijk op de website. Ook is Peter nooit te beroerd om in te springen als keurmeester of steward als dat nodig is.  Voor al het werk wat Peter al jaren voor de vereniging verricht reiken wij hem het erelidmaatschap uit.
Stays

Zoals jullie mogelijk al hebben gelezen is besloten dat Stay’s voor goed verwijderd worden uit het UK Obedience programma.
In eerste instantie was COVID 19 en de restricties die dat veroorzaakte de reden om tot 31 december 2021 geen stay's meer te doen.
Tevens is ook nagedacht over hondenwelzijn, omdat honden alleen in de ring zitten .Een handler is niet altijd dicht in de buurt als er een incident plaats vindt.
Vooral in Engeland zijn de stay's al enige tijd een punt ter discussie.  Op dit moment is besloten om de stay's helemaal de skippen .
Of daar ooit een ander soort oefening voor in de plaats komt is niet duidelijk. Maar vooralsnog nog komen stay's dus niet meer terug op de wedstrijd.
Daar wij de reglementen van de Engelse Kennelclub volgen , komen ook bij ons de stay's volgens kalenderjaar niet meer terug.
Trainingsdag 28-11-2021

Beste obedience fans

De DOS organiseert weer een trainingsdag, dit keer in de geweldige binnen locatie van het dogcentre in Kerkwijk.
Nadruk zal liggen op : hoe kan ik mijn hond en mijzelf als handler zo goed mogelijk op de wedstrijden voorbereiden en hoe kunnen wij samen als team in de ring schitteren .

Datum : 28 november 2021  Tijdstip : 11.00 tot 15.00 Kosten : 25 euro per persoon inclusief lunch
We hebben maar een  beperkt aantal plekken beschikbaar dus vol is vol.
Inschrijven verplicht tot betalen.

Ik hoop tot ziens.
Namens de DOS
Trudy Groenenboom.
Nederlands Kampioenschap UK Obedience 2021

Helaas moeten wij jullie mededelen dat het Nederlands Kampioenschap, wat op 6 november 2021 gehouden zou worden, dit jaar niet door kan gaan.
 
Ook dit jaar strooit Corona roet in het eten. De keurmeesters hebben aangegeven niet naar Nederland te kunnen komen, iets wat voor ons heel begrijpelijk is.

 
Het organiseren van een kampioenschap neemt enkele maanden in beslag maar gezien de onzekerheden die er op dit moment zijn, hebben we als bestuur besloten dat we het NK cancelen en onze ogen richten op het Kampioenschap van volgend jaar.
 

Wel hebben we besloten dat er op die datum een wedstrijd georganiseerd wordt met Nederlandse Keurmeesters. Deze wedstrijd wordt georganiseerd bij Martin en Esther Brouwer in Kerkwijk.
 
Wij hopen jullie die dag daar te zien. Zet het alvast in je agenda!
 

Namens het bestuur van de Dutch Obedience Society
 
Monique van Urk

Mededeling van de penningmeester:
 
Het lidmaatschap van de DOS kost € 25,00 per jaar. Lidmaatschap gezinslid kost € 12,50 per jaar. Ondanks dat we het heel jammer vinden om leden te zien vertrekken willen we degene die willen stoppen verzoeken het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via een e-mailtje aan de penningmeester:  penningmeester@obedience.nl. Uiterlijk voor 1 december. Je opzegging zal per e-mail aan je worden bevestigd. We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat, wanneer je niet (tijdig) opzegt, je verplicht bent de contributie voor het komende c.q. lopende jaar te betalen.
 

Terug naar de inhoud